Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. Kam reikalinga ši privatumo politika?
 2. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
 3. Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?
 4. Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?
 5. Kokias teises Jūs turite?
 6. Ką daryti, jeigu Jums vis dar kyla klausimų?

 

 

  I.            Kam reikalinga ši privatumo politika?

 

UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas 302565318, buveinės adresas Ozo g. 10A, 08200 Vilnius (toliau – CityBee, Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą šioje svetainėje, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

 

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės šioje svetainėje teikiamomis paslaugomis. Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais.

 

 

  II.          Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenis CityBee dovanų kupono užsakymo vykdymo tikslu.

 

Kokius Jūsų duomenis mes renkame?

 

CityBee dovanų kupono (toliau – Dovanų kuponas) užsakymo vykdymui, Mes prašome Jūsų (Pirkėjo) pateikti šiuos asmens duomenis:

 • Pirkėjo informaciją (t. y. Vardą, Pavardę, Jūsų kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį), užsakymo apmokėjimo duomenis* – sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu bei tam, kad galėtume nurodytu elektroninio pašto adresu Jums nusiųsti Dovanų kupono užsakymo patvirtinimo laišką ir susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar telefonu, iškilus klausimams dėl užsakymo vykdymo, o taip pat, kad Gavėjui siunčiamame elektroniniame laiške galėtume identifikuoti Jus kaip Dovanų kupono užsakovą, nurodydami Jūsų Vardą ir Pavardę);
 • Gavėjo informaciją (t. y. Vardą ir El. pašto adresą, kai šiuos duomenis nusprendžiate Mums pateikti tam, kad Jūsų užsakytą ir apmokėtą Dovanų kuponą nusiųstume Jūsų nurodytam asmeniui);

 

Jeigu užsakant mūsų Dovanų kuponą, pageidaujate gauti pirkimo sąskaitą faktūrą (pažymėjus „Noriu gauti sąskaitą“), Mes Jūsų papildomai prašysime nurodyti šiuos Jūsų (Pirkėjo) duomenis:

 • Fizinio asmens vardą ir pavardę arba Įmonės pavadinimą*;
 • PVM mokėtojo kodą (jeigu turite);
 • Adresą*.

 

* – privalomi asmens duomenys, be kurių negalėsite užsisakyti Dovanų kupono ir (ar) gauti sąskaitos faktūros.

 

Atkreipiame dėmesį, kad jaunesni nei 16 metų asmenys negali teikti jokių asmens duomenų šioje svetainėje be savo tėvų ar globėjų sutikimo.

 

Kam naudojame surinktus Jūsų asmens duomenis?

 

Aukščiau nurodytą informaciją, mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai užpildote Dovanų kupono užsakymo formą, o surinktą informaciją mes naudosime Dovanų kupono pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui ir įvykdymui (Žr. CityBee Dovanų kuponų pirkimo taisykles).

 

Surinktą informaciją apie Pirkėją Mes naudosime tam, kad pagal Jūsų užsakymą galėtume sudaryti su Jumis pirkimo – pardavimo sutartį ir ją įvykdyti bei tinkamai apskaityti buhalterijoje (įskaitant ir sąskaitų faktūrų išrašymą). Todėl, surinkti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b ir c p., nurodytomis teisėto tvarkymo sąlygomis.

 

Norėdami nustebinti draugą ar kitą artimą žmogų, kuriam ketinate dovanoti šį kuponą, užsakymo formoje galite nurodyti gavėjo informaciją bei parašyti asmenišką žinutę, tuomet Mes šį vardą uždėsime ant Jūsų pasirinkto dizaino Dovanų kupono ir kartu su asmenine žinute jį nusiųsime Jūsų nurodytu gavėjo el. pašto adresu. Įvykdžius užsakymą (t. y. išsiuntus Dovanų kuponą nurodytu el. paštu) šis el. pašto adresas nebus naudojamas kitais tikslais, tačiau bus saugomas kartu su kitais Jūsų užsakymo duomenimis. Tačiau, turite būti užtikrinti, kad tikrai nurodėte teisingą gavėjo el. pašto adresą, nes kitu atveju Dovanų kuponas gali nukeliauti ir (ar) būti panaudotas kito asmens. CityBee neprisiima atsakomybės dėl Jūsų neteisingai nurodytų duomenų patirtos Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų žalos, todėl, jeigu nesate tikri ar Jūsų žinomas kupono gavėjo el. pašto adresas yra teisingas, rinkitės kitą kupono pristatymo būdą.

 

Jeigu nežinote Dovanų kupono gavėjo el. pašto adreso arba norite patys nustebinti savo pasirinktą žmogų, Dovanų kuponą įteikiant jam asmeniškai, tuomet rikitės kitą pristatymo būdą („Atsispausdinti“) ir savo el. pašto adresu gausite spausdinimui paruoštą, pasirinkto dizaino dovanų kuponą.

 

 

     III.          Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 

Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą šios svetainės veikimą, Jūsų asmens duomenis galime perduoti Mūsų pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų, buhalterinės apskaitos paslaugų tiekėjams ar pan.);

 

Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz., UAB „Sergel“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Atkreipiame dėmesį, jog šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į Bendrovės administruojamas paskyras socialiniuose tinkluose. Plačiau apie tai pasiskaityti galite Bendrovės svetainės (www.citybee.lt) privatumo politikoje. Pažymėtina, kad socialiniuose tinkluose Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju, valdytojo platformoje (pvz., Facebook, Instagram). Todėl, siūlome susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu soc. tinklo platformoje (t. y. susipažinti su konkretaus socialinio tinklo privatumo pranešimais).

 

 

    IV.          Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

Su Jumis sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis (t. y. Dovanų kuponų užsakymus), kartu su tai patvirtinančiais įrodymais (įskaitant nurodytus asmens duomenis), Mes tvarkome visą sutarties galiojimo laikotarpį, kuris sutampa su Dovanų kupono galiojimo laikotarpiu, ir saugome 10 metų, skaičiuojant nuo šios sutarties pasibaigimo (t. y. Dovanų kupono galiojimo pabaigos).

 

 

    V.        Kokias teises Jūs turite?

 

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome (t. y. Jūs) turite teisę:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

 

Savo teises galite įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą, adresu: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@citybee.lt. Plačiau apie tai sužinoti galite Bendrovės svetainės (www.citybee.lt) privatumo politikoje.

 

 

  VI.        Ką daryti, jeigu Jums vis dar kyla klausimų?

 

Dėl visų kylančių klausimų, galite kreiptis į Mus, el. pašto adresu: info@citybee.lt arba paskambinę telefonu +370 700 44844. Taip pat, atsakymus į jums rūpimus klausimus galite rasti www.citybee.lt.